Inloggen

Gebruikersnaam

WachtwoordWachtwoord vergeten?
Verzoek nieuw wachtwoord.

Calendar

January 2021

Zon Maa Din Woe Don Vri Zat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Actueel - Info

4. Karper- Wedstrijd reglement.

Het wedstrijdreglement voor de karper-viswedstrijden is als volgt opgesteld:

Documenten:
 • Voor deelname aan een of meerdere wedstrijden dient men lid te zijn van HSV - Ons Genoegen Maaspoort en/of te beschikken over een schriftelijke toestemming uitgegeven door Het Bestuur van HSV - Ons Genoegen Maaspoort;
 • Regels vastgesteld in het grotere vissoorten reglement hiervan kan in dit karper-wedstrijdreglement vanaf geweken worden echter altijd in overleg met Het Bestuur van HSV - Ons Genoegen Maaspoort. De wedstrijdcommissie kan in overleg met Het Bestuur besluiten deelnemers uit te sluiten en/of te weigeren als deelnemer aan de wedstrijden;
 • Inschrijfgeld en/of inleg is per persoon dit voor deelname aan alle karper wedstrijd(en) van het lopende jaar, Art. 16 van het HH is van toepassing, voor reeds aangemelde personen geld de betalingsverplichting indien inleg van toepassing is, de inleg moet uiterlijk twee weken voor aanvang van het eerste wedstrijd-weekend afgedragen zijn i.v.m. aanschaf prijzen.


 • Wedstrijdduur/zones:
 • Het tijdstip, duur en data van de wedstrijden en alle berichtgevingen hieromtrent worden vastgesteld en gedaan door de wedstrijdcommissie die er zorg voor draagt dat zaken vooraf en tijdens de wedstrijd bekend worden gemaakt. Doorgaans worden updates gegeven tijdens de loting;
 • Trekking van de steknummers geschied aan de waterkant, 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig tenzij anders vermeld; Let op !, laat de wedstrijdcommissie altijd weten als je niet aanwezig kunt zijn bij de loting omdat je verhinderd bent of als je later komt;
 • Het steknummer staat duidelijk vermeld op de zone kaart, deze kunnen daarnaast ook met bordjes aangegeven worden, men is verplicht vanuit de toegewezen zone's deel te nemen aan de wedstrijd, visbenodigheden als tent worden opgesteld aan deze zones grenzende oever;
 • Het is verboden om buiten de vooraf vastgestelde en toegewezen zone te vissen;
 • Peilen voor aanvang en tijdens de wedstrijd(en) is toegestaan zolang dit gebeurd binnen de toegewezen zone;
 • Het gebruik van (voer) boten (radiografisch) is toegestaan echter beslist binnen de eigen zone;
 • Naburige zones mogen nooit bevist worden door de wedstrijddeelnemers ook niet als deze leeg of vrij zijn, let op en voorkom diskwalificatie.


 • Aassoorten, controle, materiaal:
 • Aantal hengels per persoon is twee, 4 hengels per koppel;
 • Bij de zone deelnemers is tenminste één drijvend type"weigh sling" aanwezig zoals omschreven in grotere vissoorten reglement;
 • Maximaal 5 kg voer per deelnemer per wedstrijdsessie, meewerken aan controle op goed voorbereide partikels of het totaal gewicht is verplicht;
 • Wedstrijddeelnemers mogen 10 dagen voor aanvang van de wedstrijd niet meer voeren, mogen voor de wedstrijd wel vissen en eventueel bijvoeren, voor alle leden geld dat gericht vissen op karper vanaf 66 uur of minder voor aanvang wedstrijd is niet toegestaan;
 • Voor de wedstrijden tellen alle karpersoorten mee, ook kruis en gras-karper. Voor kruiskarpers wordt één gewicht aangehouden van 2 Kg per stuk;
 • Het startsignaal en eindsignaal is een toeter of anders, er mag niet gevist worden voor het startsignaal. Is een van de deelnemers aan het drillen tijdens het eindsignaal "deze deelnemer heeft de hengel al in zijn handen", dan telt deze nog mee voor de score echter moet de wedstrijdcommissie nog voor het eindsignaal op de hoogte zijn gesteld van deze aanbeet;
 • Het is verboden om montages te gebruiken waarbij het lood (werpgewicht) na breuk niet van de lijn kan schuiven, de zogenaamde vastlood systemen, maak altijd gebruik van zgn safety rigs;
 • Het is verboden om gevlochten lijn als hoofdlijn te gebruiken, gevlochten lijn als onderlijn (rig) is wel toegestaan;
 • Hulp van anderen als de koppel-maat is alleen toegestaan in noodgevallen. De wedstrijdcommissie zal i.v.m. slechte weersomstandigheden of andere calamiteiten de wedstrijd(en) onderbreken of afgelasten indien zij dit noodzakelijk achten;
 • deelnemers melden elke karpervangst bij de wedstrijdcommissie-leden, de gevangen karper moet onmiddellijk in de goedgekeurde sling (drijvend) in afwachting van weging;
 • In alle wedstrijden wordt er gevist op gewicht, weging en eventuele meting telt alleen voor het klassement als deze gedaan zijn door leden van de wedstrijdcommissie of door deze commissie aangewezen personen. Deze maken gebruik van weegmiddelen die door de wedstrijd-commissie goedgekeurd zijn. De beslissing is op basis van het totale gewicht van de gevangen karpers, de deelnemer(s) met het hoogste gewicht is de winnaar. Bij gelijke stand telt het hoogste aantal gevangen karpers. Bij nog steeds gelijke stand zal het gewicht van de grootste karper (cm) doorslaggevend zijn;
 • Karpers die gevangen worden aan de hengels van de zone-deelnemer (koppelmaat) tellen niet voor de vanger maar voor die zone-deelnemer / koppelmaat;


 • Het is verboden:
 • om met motorvoertuigen over de fietspaden, voetpaden of grasvelden te rijden, dit mag ook niet voor het kortstondig in- uitladen van de visspullen (wegenverkeerswet). Uitzondering op deze regel kan alleen gegeven worden door de karper wedstrijd-commissie;
 • om de visstek (viswater) te verlaten als van deze deelnemer het haakaas zich nog in het viswater bevind (hengels binnen halen), deze regel is niet van toepassing voor leden van de wedstrijdcommissie als deze zijn visstek heeft verlaten voor zaken die voor de wedstrijd van belang zijn. Bijvoorbeeld het wegen van de gevangen karper(s) bij een van de deelnemers aan de wedstrijd;
 • wedstrijddeelnemers mogen hun zone/wedstrijdveld tijdelijk verlaten, voor periodes langer als maximaal 30 minuten altijd overleg met de wedstrijdcommissie. Voor een langere periode als 30 minuten dienen de hengels binnengehaald / opgeruimd te worden tenzij anders bepaald / besproken met de wedstrijdcommissie.


 • Voor alle deelnemers geld het volgende:
  Houd u naast de wedstrijdstrijd reglementen ook aan de overige reglementen van HSV Ons Genoegen Maaspoort - houd u aan de juiste omgangsnormen en waarden waarbij iedereen respect voor elkaar heeft - volg het beleid van de karper wedstrijdcommissie, deze maken een vangst rapporten met mogelijk ook foto’s voor het wedstrijdverslag en/of de WhatsApp groep van HSV Ons Genoegen Maaspoort - voor het maken van foto's geen beelddragers anders als die van de sponsoren, het staat u vrij om een neutraal petje op te zetten. - Indien nodig worden woord of beeldmerken van welke boilie leveranciers anders dan van de sponsoren verplaatst of aangepast - De wedstrijd-sfeer moet zijn een wedstrijd tussen leden van de vereniging en niet die van verschillende boilie merken.

  Veiligheid:
  Bij HSV- Ons Genoegen Maaspoort 's-Hertogenbosch komt veiligheid voorop. Bij het gebruik van boten adviseren we met klem om een zwemvest te gebruiken, val je met kleding en zwaar schoeisel of laarzen in het water dan is zwemmen haast niet meer mogelijk.

  Het bestuur is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadigingen of vermissingen van eigendommen van de deelnemers. Alles waarin dit wedstrijdreglement niet in voorziet beslist het bestuur in overleg met de karper-wedstrijdcommissie.  In het Burgemeester van Zwietenpark en rond de Noorderplas geld ook de wegenverkeerswet, rijden naar de stekken is door het bestuur toegestaan voor wedstrijddeelnemers, de wedstrijdcommissie beschikt over een schriftelijk toestemming van de gemeente uitsluitend voor evenementen, werkzaamheden en calamiteiten. Het gebruik van deze toestemming is uitsluitend bedoeld voor het laden en lossen, onmiddellijk en kort voor of kort na de wedstrijd. De auto's mogen nimmer langer aan de oevers geplaatst worden als strikt noodzakelijk, voor het eindsignaal (toeter of bericht in Whats-App groep) van de wedstrijd mogen geen auto's aan de oevers geplaatst worden.

  Aanmelden tot 24 uur voor aanvang wedstrijd op basis van wie eerst komt eerst maalt, inschrijf/deelname geld mogen voor het eerst betaald worden tijdens de Algemene Leden Vergadering HSV- Ons Genoegen Maaspoort bij de penningmeester en/of de wedstrijdcommissie i.v.m. aankopen.

  Prijzen dienen persoonlijk (een van de zone/koppel deelnemer) te worden afgehaald tijdens een van De Schans dagen (meestal eind oktober) of de Algemene Leden Vergadering. De datum van deze dagen staat duidelijk in de agenda van deze website aangegeven. Niet afgehaalde prijzen komen ten gunste van de vereniging die deze prijzen in een van de volgende wedstrijden inzet.

  Namens het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort.

  Wilt u alle reglementen in een overzicht zien, klik dan hier.
  Verwerkingstijd: 0.11 seconden
  987,150 unieke bezoeken