* Het complete bestuur, de functionarissen, de commissieleden, en de controleurs.

De Bestuur-samenstelling, commissie, kascontrole en controleurs:

Bevoegdheden en taken van het bestuur:
Kerntaak van het bestuur is het besturen van de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om een vereniging in stand te houden. Al wat noodzakelijk is om de vereniging – gelet op haar statutaire doelstelling en maatschappelijke activiteiten – intern en extern goed te laten functioneren.

Het bestuur bestaat uit;
Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.Cees Melis

Bestuursfunctie voorzitter;
 • Functionaris dagelijks bestuur;
 • Algemene zaken & Public Relations (PR)
 • Commissielid steiger - boten - jeugd

 • Cees Melis, lid van onze vereniging sinds 1988, eerste benoeming bestuurslid functie Voorzitter sinds 1995, herbenoemd 2019.

  Tel. 073-6412586
  Stuur de voorzitter een bericht: Klik hier
  Cees ontving in 2010 een certificaat van waardering - de algemene ledenvergadering van 26 november 2014 heeft Cees benoemd tot Erelid - op 26 april 2016 sprak de burgemeester van ’s-Hertogenbosch de heer Ton Rombouts de volgende woorden, "Als het in Nederland lintjes regent dan druppelt het in ’s-Hertogenbosch. Mijnheer Melis, “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd, u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”  Arnold v Houtum

  Bestuursfunctie 1e penningmeester & 2e secretaris;
 • Functionaris dagelijks bestuur;
 • Leden-administratie;
 • Commissielid technische zaken;
 • Commissielid visstand-beheer.
 • Commissielid website.

 • Arnold van Houtum, lid van de vereniging sinds 1985, eerste benoeming bestuurslid penningmeester 1990, herbenoemd 2018.

  Tel. 06-50460637 / 073-6411578
  Tongelaer 3 5235 GW
  Stuur Arnold een bericht: Klik hier
  Arnold ontving in 2010 een certificaat van waardering - de algemene ledenvergadering van 20 maart 2019 heeft Arnold benoemd tot Erelid.  Gerry Vorstenbosch

  Bestuursfunctie 1e secretaris;
 • Algemene zaken;
 • Public Relations (PR);
 • Website;

 • Gerry Vorstenbosch, lid van de vereniging sinds 1997, eerste benoeming bestuurslid 2000, tweede benoeming bestuurslid 2010, herbenoeming 2019.
  Stuur Gerry een bericht: Klik hier
  Gerry ontving uit handen van de voorzitter in 2020 het certificaat "Lid van verdienste" voor zijn inzet gedaan voor de vereniging.  Pascal Schellekens

  Commissaris:
 • algemeen bestuurslid (ad-interim):

 • Pascal Schellekens, lid van de vereniging sinds 2018

  Stuur Pascal een bericht: Klik hier

  Johan Schouten

  Commissaris:
 • algemeen bestuurslid:

 • Johan is lid van de vereniging sinds 2010, eerste benoeming bestuurslid 2008 - herbenoemd 2020.

  Jack Vroegh

  Commissaris:
 • algemeen bestuurslid:

 • Jack Vroegh, lid van de vereniging sinds 2014, eerste benoeming bestuurslid 2018.

  Stuur Jack een bericht: Klik hier

  Marco Spierings

  Commissaris:
 • algemeen bestuurslid:
 • wedstrijden
 • Coördinator controleurs

 • Marco Spierings is lid van de vereniging sinds 2018, eerste benoeming bestuurslid 2020  De wedstrijdcommissie leden:
  Witvis-wedstrijden:
 • Jack Vroegh & Arnold v Houtum

 • Karper-wedstrijden:
 • Vacant & Marco Spierings

 • Deze regelen gezamenlijk de wedstrijden en verdelen onderling hetgeen voor de te houden wedstrijden van belang kan zijn. Klik links boven op Agenda om te zien waar en wanneer er wedstrijden gehouden worden.  Afdeling Jeugd-vissen:
 • vacant - Het bestuur is actief op zoek naar tenminste twee leden die deze taak op zich willen nemen, meld u aan a.u.b. • Afdeling steiger & boten:
 • Cees Melis • Afdeling technische zaken:
 • Arnold van Houtum
 • vacant
 • Jan-Willem Bosboom • Afdeling kascontrole:
 • Jan vd Pol
 • Jan v Esch
 • Wesley Wassenaar

 • Onze controleurs:

 • Johan Schouten
 • J. Doedens
 • Mike van der Maat
 • Christian vd Putten
 • Marco Spierings
 • Riny Schenk
 • Jeroen Netten
 • Wesley Wassenaar
 • Kevin Spierings
 • En het voltallig Bestuur.

 • Leden houden ten aller tijden respect voor onze controleurs die gezamenlijk het visite kaartje van de vereniging zijn, ze hebben zich vrijwillig aangemeld voor wellicht de minst gewaardeerde vrijwilligers-taak die in algemeen belang van de vereniging noodzakelijk is. Het bestuur staat achter onze controleurs, deze zijn redelijk en billijk. Ze zijn er niet om aan u alsnog de reglementen uit te leggen, onwetendheid kan nimmer een excuses zijn. De tot controle bevoegde personen controleren op de naleving van de reglementen van HSV Ons Genoegen Maaspoort. U kunt ze dan ook regelmatig tegenkomen aan onze verenigingswateren. Onze controleurs zijn in bezit van controleurs-passen en/of zijn gediplomeerd en staan geregistreerd bij Sportvisserij Nederland.

  Alle leden mogen uiteraard meekijken, zie je iets dat niet in de haak is laat het een van de controleurs weten. Die zullen een bericht versturen via de speciale controleurs groep zodat er op een passende wijze actie genomen wordt. Als lid van HSV Ons Genoegen Maaspoort mag je iedereen aanspreken op fout gedrag of onjuiste normen en waarden. Probeer discussies te vermijden, roep er een controleur bij als dat nodig is die vervolgens de BOA of de Politie kan inschakelen.


  Leden administratie & secretariaat:
  Arnold van Houtum
  Tongelaer 3
  5235 GW 's-Hertogenbosch
  Tel.: 073-6411578

  Zijn er nog mensen die een functie ambiëren binnen het bestuur of een van de commissies van HSV Ons Genoegen Maaspoort, dan kunt u zich vervoegen bij de voorzitter. Website-leden die inloggen kunnen een bericht sturen naar die personen waarvan de naam blauw is weergegeven. Is er iets in het bovenstaande onjuist graag een bericht naar een van de website-beheerders.
  Verwerkingstijd: 0.03 seconden
  938,846 unieke bezoeken